SLOPB

Corona virus ook in Bangladesh

Beste allemaal,

Het Corona virus heeft ook toegeslagen in Bangladesh. Vanaf 25 maart is er een totale lock-down door de regering uitgeroepen. Niemand mag de huizen uit. Dit heeft enorme gevolgen voor de dagloners van Bangladesh. Deze mensen verdienen niks meer sinds 25 maart. Voor mensen die niks hebben is dit een regelrechte ramp.

Slopb doet een dringend beroep op u om deze mensen te helpen. Slopb wil  noodhulp opzetten binnen de doelgroep van slopb. Uit een inventarisatie gaat het om 1.800 huishoudens die hulp nodig hebben (ongeveer 9.000 mensen). Hiervoor is € 27.400 nodig. De noodhulp bestaat uit hoofdzakelijk eten. Slopb doet een dringend beroep om bij te dragen aan deze noodhulp. Slopb heeft ervaring met Noodhulp en zal er zorg voor dragen dat de hulp alleen bij de mensen terecht komt die het echt nodig hebben.

U kunt een bijdrage overmaken op rekening NL36RABO0108707695 t.n.v. S.L.O.P.B. onder vermelding van ‘Corona Noodhulp’.
Hartelijk dank voor uw hulp.

Motalib Weijters