SLOPB

Privacy Policy

Stichting Landontwikkelingsproject Bangladesh (SLOPB) respecteert de privacy van haar bezoekers. SLOPB draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens verstrekt hebt.

SLOPB beheert persoonlijke gegevens, die door individuen zelf zijn doorgegeven aan SLOPB. Deze persoonsgegevens bestaan uit naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummers. Voor donateurs die donaties geven krijgen wij bankrekeningnummers van de banken. Donateurs die ons gemachtigd hebben voor automatische incasso hebben zelf hun bankrekening aan SLOPB doorgegeven. Er worden geen persoonlijke gegevens gedeeld met derden voor zover hier geen wettelijke verplichting voor is.

Cookies

SLOPB maakt gebruik van cookies. De functionele cookies op SLOPB zorgen er voor technische werking van de site om tijdelijk uw sessiegegevens op te slaan.

Slotopmerking

Het kan voorkomen dat de inhoud van deze pagina en de cookies die in het overzicht zijn opgenomen, zonder waarschuwing vooraf, wijzigen. Raadpleeg daarom altijd deze pagina voor de laatste versie.