SLOPB

ANBI

1. inleiding

Als gevolg van nieuwe regelgeving omtrent ANBI publicatieverplichting vind u hier informatie.

2. naam van de instelling

Stichting Landontwikkelingsproject Bangladesh (SLOPB)
RSIN / fiscaal nummer : 8035.62.081
ANBI registratienummer: 8035.62.081
Kamer van Koophandel: 41085662

3. correspondentie adres

Stichting Landontwikkelingsproject Bangladesh
Muntmeester 464, 5406 BK  Uden
E-Mail: info@slopb.org
Overige adressen zie bestuurders

4. beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Doelstellingen van de Stichting Landontwikkelingsproject Bangladesh zijn het verzamelen van fondsen via particulieren, bedrijven en institutionele instellingen voor ontwikkelingswerk. SLOPB Nederland treed op als tussenpersoon tussen SLOPB Bangladesh en deze partijen.

5. de hoofdlijnen van het beleidsplan

  • Verwerven van fondsen bij particulieren, bedrijven en institutionele instellingen voor ontwikkelingswerk
  • Adviserende rol naar de SLOPB Bangladesh
  • Monitoring en bijsturing van de organisatie SLOPB Bangladesh

6. bestuurders

Motalib Weijters, voorzitter
Muntmeester 464
5406 BK  Uden
T. +31 6 5267 8308
M. info@slopb.org

Sandra Verhoef, Secretaris
T. +31 6 45 83 30 38

Bas van der Heijden, penningmeester
T. +31 6 41 42 79 73

7. Beloningsbeleid

De stichting Landontwikkelingproject Bangladesh werkt volledig op vrijwillige basis.
Bestuurders ontvangen geen salaris of vergoedingen.

8. actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Afgeleid van deze doelstellingen zijn de diverse projecten die door SLOPB Bangladesh worden uitgevoerd.

  • Weeshuisproject, twee weeshuizen waar 20 jongens en 20 meisjes worden opgevoed en bewaakt door een team van begeleiders. Alle kinderen worden begeleid tot en met het voortgezette onderwijs of gerichte beroepsopleiding.
  • Waterproject, Plaatsen van waterputten en latrines bij uitgekozen families in het projectgebied. Naast het plaatsen vind ook training plaats aan de begunstigden in de vorm van Onderhoud van de installatie, en omgaan met persoonlijke Hygiëne. Dit project word mede ondersteund door SIMAVI en de Max Foundation.
  • Kliniek, In Kalisuri is een kliniek gebouwd waar basis medische handelingen worden verricht alsmede begeleiding van zwangere vrouwen. Dit project draait bijna geheel op eigen inkomsten.
  • Microkrediet, Verstrekking van micro-kredieten aan kleine ondernemers om zo te kunnen investeren in hun eigen onderneming.
  • Geïntegreerd Agcricultuur Project, Verstrekking van Microkredieten waarmee boeren kunnen investeren in het geïntegreerd verbouwen van gewassen, het houden van kippen en kweken van vissen. Het geïntegreerde concept word ondersteund door de stichting ICCO en Nutreco.

9. Financieel verslag

Het financieel verslag vind u in een PDF formaat. Om een PDF bestand te kunnen lezen dien u Acrobat Reader te downloaden en te installeren.

Link naar financieel verslag:  SLOPB-Jaarrekening 2021

10. Publicatieplicht formulier ANBI

Hier het Standaardformulier publicatieplicht formulier ANBI van de belastingdienst met jaarrekening boekjaar 2021: Publicatieplicht ANBI Stichting SLOPB

Gelieve daarna nogmaals op de pagina te klikken.