SLOPB

Gezondheidsproject

Middels dit project wordt in de omgeving van SLOPB Bangladesh gewerkt aan duurzame gezondheid van de arme bevolking. De streek omvat de plaatsen Bauphal, Daspara,Nazirpur en Nowmala. Ongeveer 150.000 mensen profiteren hiervan. In samenwerking met SIMAVI en de Max Foundation is er veel gerealiseerd. Door (op 300 mtr. diepte) schoon water op te pompen wordt het sterftecijfer vooral van kinderen teruggedrongen. De grootste doodsoorzaak is nog altijd diarree! Ook wordt de bevolking getraind om op de juiste manier om te gaan met schoon drinkwater, denk hierbij aan koken, wassen en toiletgang.

img_2075

Het slaan van een waterput 300 meter diep