SLOPB

Nieuwsbrief oktober 2022

Belangrijkste hoogtepunten

  • WASH SDG-WAI Consortium-programma draagt bij aan het bereiken van doelstelling 6 van de SDG
  • Ingrid Memorial Ziekenhuis (IMH)
  • Kindertehuisproject (Nell & Willem Thuis)
  • Micro Finance Program (Integratie van SLDP, Empowerment en Micro credit

WASH SDG-WAI Consortium Programma draagt bij aan het bereiken van Doel-6 van de SDG:

De populatie van het programma onder leiding van Simavi is 77.285 personen.  Belangrijk resultaat bereikt op WASH in gemeenschappen als volgt:

WASH dekkingDoelBereikt Voortgang %
Veilig- en basisniveau water52.12152.995102%
Veilige en elementaire
sanitaire voorzieningen
24.95225.738103%
Basisniveau handen wassen 16.07415.14894%

Gemeenschapsinvestering op WASH juli 2018-juni 2022: € 1.064.394,66.  Gemeenschappelijke controle is ingevoerd.  Gemeenschapsgroep/gemengde groep gevormd: 188 voorzitters zijn vrouwen.

WASH op school: Alle 82 scholen in SLOPB Bangladesh gebied hebben aparte toiletten voor meisjesstudenten. Er zijn 19 Menstratie Hygiëne Management (MHM) plekken opgezet in 19 scholen. Het schoolverzuim van de meisjes daalde van 35% naar 5%.

Schoolbestuurscommissies zijn functioneel en krijgen WASH-budget toegewezen. Scholen hebben € 23.935 geïnvesteerd voor WASH gedurende juli 2018- juni 2022.

WASH bij lokale overheidsinstellingen (LGI’s): Coördinatiecomités en permanente commissies functioneren.  Koppeling met meerdere stakeholders op Union&UPazila niveau.  Koppeling met lokale ondernemers en microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Directe en indirecte bewustwording van WASH.

WASH Bureau opgezet in 5 LGIs voor het waarborgen van DTWS en O&M van WASH faciliteiten. Publieke WASH informatie is open en toegankelijk voor alle burgeres. Participatie van vrouwen en sociaal uitgesloten mensen aan LGI’s heeft het niveau van beïnvloedingsbeslissingen bereikt.  LGI’s hebben een budget voorbereid voor een meerjarig ontwikkelplan.  Er zijn functionele wijkcommissies en de medewerkers van  WASH moeten bij deze commissie aangesloten zijn. LGI’s hebben van juli 2018 tot juni 2022 € 2.021000 geïnvesteerd in het werkgebied van SLOPB Bangladesh.  Klimaatbestendige WASH-technologieën worden geïmplementeerd. Gezamenlijke activiteiten met WAI-partners.Technische ondersteuning heeft plaatsgevonden van Nederlandse partners zoals Simavi, Akvo, Rain Environment, IRC en lokale partners hebben veel hulp gekregen voor een soepele implementatie van programma-activiteiten. SLOPB werkt in twee Upazilas (BargunaSadar in Betagi) in  het district Barguna.

Ingrid Memorial Ziekenhuis (IMH):

SLOPB Bangladesh heeft zijn Child health and Maternity Clinic (CMC) opgericht in het dorp Kalisuri in Shibpur onder Bauphal Upazila met het doel om de sterfte en ziektecijfers van zwangere vrouwen en pasgeborenen te verlagen. Ook worden er medische behandeling en diensten aan de gemeenschap aangeboden op een kosteneffectieve basis met als doel een zelfvoorzienende werking gedurende een bepaalde periode.

Vanaf het begin probeert de IMH de doelstelling van kostendekking te realiseren door voor elke dienst een minimumprijs in rekening te brengen, maar in de meeste gevallen moest IMH de arme mensen kosteloos van dienst zijn. Op dit moment biedt IMH 24 uur hulpdiensten die open zijn voor kritieke zieke patiënten, voor  zwangere vrouwen die een spoedkeizersnede moeten ondergaan, een gescheurde baarmoeder, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en andere chirurgische noodsituaties. We zorgen ook voor prenataal onderzoek, periodiek onderzoek en bewustwording. Bij prenatale controle bieden we 4D-kleuren USG-faciliteiten. Hoog zwangere vrouwen doen USG om meer te weten over hun aanstaande kind.  We bieden ook onmiddellijke zorg en behandeling aan pasgeborenen om te zorgen voor een optimale gezondheidscontrole.

Weeshuisproject (Nell & Willem Home):

SLOPB startte het weeshuisproject in maart 2000. Het project werd geïnitieerd door de oprichter van de organisatie vanuit zijn perceptie om onderdak, voedsel en andere noodzakelijke basiselementen te bieden aan de noodlijdende weeskinderen.  Er zijn kinderen in de gemeenschap die hun ouders hebben verloren en niemand hebben om voor hen te zorgen. SLOPB initieerde het project om hen te ondersteunen, om hen goede burgers van de samenleving te maken.

De doelstellingen van de Children’s Home ter ondersteuning van de kinderen is het voorzien van voedsel, onderdak, kleding en andere noodzakelijke voorzieningen voor een veilig en zeker leven. Ook het bieden van basisonderwijs voor toekomstige groei en  ontwikkeling, het geven van training over levensvaardigheden en levensonderhoud, hoger onderwijs en training voor een betere toekomst en  het verminderen van kindhuwelijken in het aangrenzende gebied zijn doelstellingen van SLOPB.

Succesverhaal van Amena Begum

Amena Begum

Familieachtergrond: Amena’s vader is een arme visser die viste in de Golf van Bengalen. Ze had twee broers en andere familieleden. Haar vader leidde zijn gezin met een klein inkomen maar hij was niet in staat voor zijn gezin te zorgen. Haar moeder moest dus voor hun gezin zorgen. Ze werkte als huishoudster en bedelde  om het gezin te kunnen onderhouden. Zo verstreken de dagen. Maar door de verwoestende cycloon Sidr in 2007 (15/11/2007) verloor ze 13 familieleden.

Vier dode lichamen werden teruggevonden, maar de lichamen van haar moeder Khadiza, broer Asif en 7 andere familieleden zijn nooit gevonden. Zij en haar broer Arifur Rahaman (18) werden gevonden op de takken van twee verschillende bomen. Na dit familiedrama  hertrouwde haar vader. Maar haar stiefmoeder vond hen niet leuk. Ze werden gestraft en fysiek mishandeld. In die tijd ging haar vader samen met andere vissers in de Golf van Bengalen vissen. Een cycloon trof hen en hij stierf op 28/09/2010 doordat hun boot zonk.         

Periode voor verblijf in het weeshuis: Na de dood van haar vader werden Amena en haar broer volledig hulpeloos. Haar stiefmoeder ging naar Dhaka en liet hen achter dus moesten ze schuilen in het huis van een naburige opa. Ze werden in het dagelijks leven geconfronteerd  met grote moeilijkheden en ontberingen. Amena smeekte van deur tot deur om in hun levensonderhoud te voorzien. In die tijd vonden mannen van de Barguna post haar en brachten haar naar het SLOPB weeshuis.  

Periode tijdens verblijf in het weeshuis: Amena is erg blij dat ze hier verblijft. Ze krijgt goed eten en kan hier studeren. Ze is nog nooit zo blij geweest als in deze periode.

Huidige situatie: Amena is een gediplomeerd medische assistent. Ze werkt nu in het Ingrid Memorial Hospital van SLOPB Bangladesh.

Succesverhaal van Al Amin &Sohel:

Al Amin & Sohel

Links op de bovenstaande foto Al Amin en rechts Sohel

Verhaal van Al Amin:

Familieachtergrond:  De vader van Al-Amin was een arme landloze boer die voor anderen werkte. Hij werkte als dagarbeiderloner en soms ook op de riksja. Hij kreeg tuberculose en astma en stierf op 25/12/2000 bij gebrek aan een medische behandeling. Na zijn dood zorgde Al-Amins moeder voor hen. Ze werkte als huishoudster bij naburige huizen. Verder pakte ze al het werk aan wat voorhanden was. Helaas stief ze 20/11/2001 aan hepatitis B-virus (geelzucht). 

Periode voor verblijf in het in weeshuis:  Al-Amin had twee zussen, Reksona en Shima. De oudste zus, Reksona verbleef in Patuakhali Goverment weeshuis. Zijn andere zus al op jonge leeftijd overleden aan  reuma. Al Amin werd opgevoed door zijn oom, een broer van zijn moeder. Al Amin beschouwde zijn tante als zijn moeder.

Zijn oom Nur Mohammad Jomadder had een groot gezin en had niet voldoende inkomen om ook Al Amin te onderhouden dus bracht hij Al Amin naar het weeshuis.

Periode tijdens verblijf in het weeshuis: Al Amin is blij dat hij in het weeshuis mag verblijven. Het eten is goed en hij krijgt hier de kans om te studeren. Hij zei dat hij nog nooit eerder op deze manier tevreden was. Al Amin was een uitstekende leerling en hij ontving een ‘talenten’beurs in klas vijf van zijn landbouwopleiding.   

Huidige situatie: Hij is een gediplomeerd landbouwkundige en hij werkt bij Boys Orphanage van SLOPB Bangladesh.

Verhaal van Sohel:

Familieachtergrond: Sohel kwam uit een arm gezin. Zijn vader was boer en overleed op 29 april 2005. Hij had al drie jaar last van maagproblemen voordat hij stierf. Hij werd naar het Barisal Medical College gebracht en om een operatie gevraagd maar hij was het niet eens met het advies van de arts. Hij overleed op 60-jarige leeftijd. Sohels moeder overleed op 14 mei 2002. Zijn vader trouwde met twee vrouwen. Hij trouwde met Sohels moeder na de dood van zijn eerste vrouw.

Periode voor verblijf in het weeshuis: Sohel heeft twee broers en drie zussen waarvan een stiefbroer en een stiefzus. Zijn stiefbroer Shahid (40) is een dagloner, kan niet lezen en schrijven en is getrouwd. Zijn broer Sajal is 28 jaar en werkt in een winkel in Dhaka.  De oudere zus van Sohel, Farida is 35 jaar oud. Ook zij kan niet lezen en schrijven en is getrouwd. Zijn zus Nupur is 25 jaar. Zijn jongere zus Asma van 14 jaar woont in SLOPB’s Nell &Willem Home-2. Een goed en gemakkelijk leven leiden was vrijwel onmogelijk in de hiervoor genoemde omstandigheden. De oudste broer, Shahid was altijd op zoek naar een fijne plek voor Sohel om een goed leven kan opbouwen. Uiteindelijk is Sohel door  de SLOPB-leiding in het weeshuis ondergebracht.   

Periode tijdens verblijf in het weeshuis: Deze plek was voor Shoel een veilig onderkomen waar hij kleding en goed eten kreeg en de mogelijkheid om een opleiding te volgen. In 2014 deed hij het SSC-examen en is geslaagd.

Huidige situatie: Hij is een gediplomeerd landbouwkundige en werkt nu bij Boys Orphanage van SLOPB Bangladesh.

Microfinancieringsprogramma:

De belangrijkste activiteiten van het project omvat het verstrekken van microfinancieringen. Op dit moment zijn er 5.099 microkredieten verstrekt. Het totaalbedrag aan uitstaande leningen bedraagt € 823.000. Op dit moment hebben we vijf vestigingen,  in Kalisuri, Bauphal, Dasmina, Char-woadel en Kanokdia. We werken aan het programma met 28 medewerkers. We geven basistrainingen en verstrekken leningen ten behoeven vanr inkomstengenererende activiteiten aan huis zoals het telen van gewassen, visteelt, het houden van kippen, eenden, duiven en ander kleinvee en het maken van aardewerk.

Het programma wordt geïmplementeerd in overeenstemming met de MRA-regels en -voorschriften. Ons topmanagement besloot het programma uit te breiden. Tijdens COVID-19 hebben we noodvoedselsteun gegeven als hulp aan 1.218 getroffen gezinnen.

Succesverhaal van Kohinoor

Kohinoor Begum in haar winkel

Kohinoor Begum in haar winkel

Kohinoor Begum is een vrouw van 36. Haar vader heeft haar uitgehuwelijkd maar na enkele dagen is ze gescheiden. Ze werd opgenomen in de groep om een naaicursus te volgen. Na de training heeft ze € 196 geleend voor de aankoop van een naaimachine en de opstart van haar bedrijf. Op dit moment leidt ze een kleine kledingwinkel. Hierdoor heeft ze een een stabiel leven met haar familie en inmiddels is haar dochter getrouwd.

Bezoek van Mike (Teamleider extern evaluatieteam) uit Nederland. Bezochte programma’s: WASH-SDG, programme&WASH revolving fund programme

Mr. Mike uit Nederland, Dhr. Md.  Naziruzzaman (Shyamal) DMS consultants en de heer Alok Kumar Majumder, Country Coordinator van Cipres bezochten het WASH-SDG Programma en het Revoluerend fondsprogramma.

Het externe evaluatieteam uit Nederland werd gedeeld via onze posters en behuizingsmaterialen tijdens de dinerbijeenkomst op 23 oktober in de RDF-vergaderruimte, Barguna, om de belangrijkste prestaties van het WASH-SDG-programma te evalueren dat door SLOPB Bangladesh is geïmplementeerd. Daarnaast zijn onze sterke prestaties zoals 1) revolverende financiering voor WASH-faciliteiten, 2) mobilisatie van de gemeenschap, 3) Lokale vrouwelijke leiderschapsontwikkeling en 4) Participatieve actie leren voor  gedragsveranderingsprogramma’s worden gepresenteerd.

Mike bezocht SLOPB;s gallerij presentatie

Mike bezocht SLOPB’s gallerij presentatie

Op 25 oktober, na de vraag- en antwoordsessie met de begunstigden op de vergadering in Fhuljhuri Union, werd algemene hulp verleend om de diepe buisputlocatie te bezoeken die via het revolverend fonds werd geleid.

In 2014-2015 werden 50 waterputten geslagen via het Simavi fonds. In totaal zijn er  1.296 waterputten geslagen tot septembe 2022.

Succesverhaal van Amena Begum

Amena Begum (18) woont in South Khejur Tala Ward No. 2 Gourichanna Union van Barguna Sadar Upazila in het district Barguna. Het gezin bestaat uit 4 leden waaronder ouders en een jongere zus. Ze is een klasse VIII student van Dakshin Khejur Tala Baharul Uloom Girls Dakhil Madrasa in 2019.

Amena voert studentenbrigadesessie uit

Amena voert studentenbrigadesessie uit

momenteel gebruikt ze maandverband, draagt ze schone kleding en bespreekt ze menstruatiehygiënemanagement met meisjes in het gebied in binnenplaatssessies georganiseerd door Slopb Bangladesh. Ze adviseert jonge vrouwen in de omgeving om maandverband/maandverband te gebruiken tijdens de menstruatie en adviseert iedereen om elke vier tot zes uur maandverband te vervangen en gebruikte kleding te wassen met zeep en veilig water en deze te drogen in de open lucht en de zon. Na het gebruik van een maandverband of doek, adviseert ze om het in een gat in de grond te gooien en iedereen te informeren over waar al deze maandverband / maandverband te krijgen. Als gevolg hiervan verzamelden 16 meisjesstudenten in haar omgeving en 11 gemeenschapsvrouwen 2/3 dagen voor de menstruatie op hygiënische wijze maandverband / maandverband / schoonmaakdoeken en gooiden de gebruikte pads of doeken op de grond. Nu is er geen probleem om tijdens de menstruatie naar school te gaan. Een totaal van 16 studenten en 11 gemeenschapsvrouwen maakten een significant verschil door ene Amena Begum. Ze zei dat er een gebrek aan voorkennis en begrip was over menstruatiegezondheidszorg. Gebruikt om een doek herhaaldelijk te gebruiken tijdens perioden. Ik kon niet elke maand ongeveer 6 dagen naar school. De testresultaten waren niet goed.

Onder de veranderingen die Amena Begum in haar omgeving en op schoolniveau heeft gezien, zijn 1) 16 meisjes / studenten op haar school. vroeger miste ze school tijdens de menstruatie, maar ze gaan nu regelmatig naar school, 2) Zij en haar schoolmeisjes leggen menstruatiepads op de grond, 3) 2/3 dagen voor de menstruatie, maandverband / kleding verzameld, 4) De eindexamenresultaten van dit jaar zijn beter dan ooit, 5) Anderen in hun omgeving veranderen ook om de 4 tot 6 uur van maandverband / kleding en 6) De aanwezigheidsgraad van meisjes op school is toegenomen.

Contact:

Drs. Akhteruzzaman

Uitvoerend directeur

SLOPB Bangladesh

Mobiel nummer: 01714878105

WhatsApp: 01714878105

E-mailadres: slopbbangladesh@gmail.com