SLOPB

Nieuwsbrief januari 2023

Hoogtepunten

  • Jaarlijkse Algemene Vergadering (AVA)
  • WASH SDG-WAI Consortium Programma &Uitgebreid gebied Hosnabad
  • Microfinancieringsprogramma’s
  • Ingrid Memorial Hospital
  • Kindertehuisproject (Nell &Willem Thuis)
  • Duurzame gezondheid en WatSan Development Project

Jaarlijkse Algemene Vergadering (AVA) 2022

Voorzitter van SLOPB Bangladesh leidt de jaarlijkse algemene vergadering van de AVA (AVA) 2022 werd gehouden op 16 december 2022 in SLOPB Bangladesh Training Center, Kalisuri, Bauphal, Patukhali. De werkzaamheden van de vergadering begonnen onder de voorzitter van SLOPB Bangladesh mevrouw Rowshan Jahan Moni en de heer Motalib Wajters, oprichter en hoofdadviseur en alle algemene bestuursleden waren aanwezig. De vergadering werd geleid door de heer Md. Akhteruzzaman, uitvoerend directeur en lid secretaris van SLOPB Bangladesh. De belangrijkste onderwerpen die in de vergadering aan de orde kwamen, waren Review the Decisions of the previous AGM. Keur het budget voor alle projecten goed, werf externe auditteams voor de komende drie jaar, keur de herziene handleiding van MF goed. Beslissingen worden genomen na lange discussies en beoordelingen over elk onderwerp. Een van de belangrijkste beslissingen zijn enkele wijzigingen in de leden van de raad van bestuur en de algemene raad van bestuur van SLOPB . Vanwege het verstrijken van de bestuurstermijn nam Kirti Nishan Chakma de leiding als de nieuwe voorzitter van SLOPB Bangladesh. Een ander GB-lid is de penningmeester van De heer Abdul hye mridha; Mevrouw Shaila Rahman, lid; Mevrouw Farah Lubeks, lid; Mr.Shadman Rafid, lid ; De heer Ismail sharif lid en de heer Md. akhteruzzaman, lid secretaris. Mevrouw Rowshan Jahan Moni zal werken als adviseur

Kampioen van Girls Empowerment’ award

Motalib Weijters, oprichter en hoofdadviseur van Slopb besprak de ‘Kampioen van was een speciale gast in training. Focal persons van LGIs, Executive Engineers, Secretaries en focal persons van partners waren aanwezig als deelnemers. Na de vervolgtraining op het digitale WASH-portaal inspecteerden de heer Karmath PMEL-officier van Akvo en de heer Shamsur Rahman, MEL-officier van Simavi, de op de gemeenschap gebaseerde WASH-bewakingsapparatuur via een bijeenkomst op de binnenplaats op 20 december 2022 in het werkgebied van SLOPB.

Girls Empowerment’ award via de genoemde bijeenkomst. Hij kreeg de prijs voor screening en behandeling voor baarmoederhalskanker. De prijs werd op 11 oktober uitgereikt om Internationale Meisjes kinderdag te vieren.

WASH SDG-WAI Consortium-programma

Een vervolgtraining over Digital WASH Portal werd uitgevoerd bij RDF, Barguna. Georganiseerd door SLOPB Bangladesh op 19 december 2022 met de steun van Simavi. Akvo’s PMEL Officer De heer Karmath (uit Nepal) leidde de training. De heer Shamsur Rahman, MEL-officier van Simavi trad op als vertaler. De heer Md Akhteruzzaman, uitvoerend directeur van SLOPB Bangladesh

Daarna bezochten ze het projectbureau van SLOPB Bangladesh in Betagi in Barguna en hielden ze een vergadering met een deel van het SLOPB-team. Opgemerkt moet worden dat via de genoemde training een digitaal WASH-portaal zal worden geïmplementeerd

in alle vakbonden en gemeenten van het WASH SDG-WAI werkgebied en alle informatie met betrekking tot WASH zal worden gewaarborgd. Ook zullen LGI’s in staat zijn om WASH-problemen sneller te identificeren en oplossingen te bieden. Sprekend als een speciale gast aan het begin van de training, zei de heer Md.Akhteruzzaman (Ed-SLOPB): “Als we er niet in slagen om de digitale apparaten van de digitale wereld onder de knie te krijgen, zullen we ver achterop raken.” We moeten dus onvermoeibaar werken om te profiteren van WASH en andere digitale manieren om mensenrechten te gebruiken.

PMEL-officier van Akvo (uit Nepal) en MEL-officier van Simavi inspecteerden de op de gemeenschap gebaseerde WASH-monitoringtools via een bijeenkomst op de binnenplaats

In het kader van het WASH SDG-programma van Slopb Bangladesh zijn in dit kwartaal bouwactiviteiten van 1 vrouwvriendelijk toilet geïnitieerd door het aanmoedigen van belangenbehartigingsbijeenkomsten en verschillende bewustmakingsbijeenkomsten met het WASH Standing Committee, TLCC en het Disaster Management Committee van de gemeente Betagi. Het budget voor deze toiletten is BDT 37 lakh dat wordt verstrekt uit de gemeentelijke begroting. Naar verwachting is het volgende maand klaar. Als gevolg hiervan zullen ongeveer 350 vrouwen die elke dag door deze ghat reizen, de mogelijkheid hebben om het toilet in een hygiënische omgeving te gebruiken.

Opgemerkt moet worden dat er in totaal 10 vrouwvriendelijke toiletten zijn geïnstalleerd op scholen, madrassa’s en gemeenschapsniveaus via dit stimuleringsprogramma van SLOPB Bangladesh.

Dit is een voltooid vrouwvriendelijk toilet op chhota Gaurichanna Mir Bari Primary School, Barguna Sadar Upazila in Barguna District

Microfinancieringsprogramma’s

De prestaties van dit kwartaal in het kader van de Micro Finance-programma’s zijn als volgt: MF 31 december ’22 totaal tak 5, totaal Mf 29 leden 5234 leners 3176 en spaarsaldo 34.592.355 Tk. Uitstaande lening 87.669.704 Tk. Cumulatief uitbetaalde lening1.147.769.000 Tk. Cumulatieve leningverzameling1.055.102.463 Tk.

Succesverhalen van Micro Finance-programma’s:

Afgelopen 17 november 2022 bezocht de uitvoerend directeur van SLOPB Bangladesh samen met branch manager Bauphal MF een geïntegreerde landbouwboerderij van een ondernemer.

Executive Director van SLOPB bezocht de viscultuur met begunstigde

ED van SLOPB bezocht de viscultuur met begunstigde

In deze tijd leerde hij een ondernemer kennen en bezocht hij verschillende activiteiten van de ondernemer. De naam van de ondernemer is Md. Saiful Islam Mahmud Ripon. Hij is lid en lener van SLOPB Bangladesh. Hij begon zijn reis met de hulp van SLOPB 21 jaar geleden.

Executive Director van SLOPB bezocht het pluimveebedrijf

Sindsdien heeft hij door meedogenloos werk een opmerkelijk niveau van succes bereikt. De mensen in het gebied volgden hem en ze kregen ook succes. Toen hij begon, steunden zijn ouders hem niet om een lening te krijgen van een financiële instelling. Momenteel is hij erin geslaagd om zijn boerderij te vestigen op meer dan 20 bighas land. Pluimveebedrijven, viskwekerijen, groentepercelen, fruitboomgaarden etc. zijn opgezet over grote gebieden. Op dit moment teelt hij verschillende soorten groenten, papaja, pompoen, aardappel, verschillende soorten fruit zoals malta, banaan, verschillende soorten mango etc.

Groenteteelt van de begunstigde

De heer Saiful Islam Mahmud Ripon zei dat hij eieren ter waarde van Tk 3500 per dag verkoopt. Zijn twee jongere broers doen het goed in de hoofdstad. Haar zoon zal verschijnen in de komende SSC-examens en de dochter zal naar school gaan. In antwoord op een vraag zei hij dat hij zijn boerderij meer zal uitbreiden met eerlijkheid, toewijding en correctheid. Dit is zijn droom en toekomstplan.

Ingrid Memorial Hospital

Staat het Ingrid memorial Hospital sinds het begin bekend om zijn lieve gebaar naar de patiënten toe. Bij het geloven van deze gedachte komen veel patiënten naar het ziekenhuis voor herstel van hun ziekte.

Een overzicht van de lopende activiteiten

Vaak behandelden we enkele patiënten uit de oude leeftijdsgroep in IMH. In deze maand komt een 109-jarige vrouwelijke patiënt met haar ziekte.

Een overzicht van de lopende counseling door de arts

Ze lijdt aan bronchiale astma en andere symptomen voor een lange periode van tijd. In dit landelijke gebied is de meerderheid van de zwangere vrouwen zich niet bewust van hun gezondheid en aankomende kind. Dat is de reden waarom ze lijden aan belemmerde arbeid, langdurige bevalling, pre-eclampsie en andere levensbedreigende aandoeningen. We beheerden het 24-uurs noodoperatiesysteem in ons ziekenhuis. Als gevolg hiervan kunnen we het waardevolle leven van de moeder en haar kind redden.

Kindertehuisproject (Nell &Willem Home)

Veel jongens en meisjes studeren al sinds 2000. 61 van hen studeren en werken in verschillende beroepen. Maryam, Anik en Miraj slaagden in 2022 met goede resultaten voor het SSC-examen en kregen toelating tot het college.

Maryam is erg blij om toelating te krijgen tot het college

Maryam, Anik en Miraj werden in 2011 opgenomen in het weeshuis. Ze hebben geen ouders. Ze hebben geen huizen. Ze waren erg hulpeloos. Toen hun ouders stierven, woonden ze in de huizen van hun familielid. Familieleden koesterden niet goed. Hun familieleden waren ook arm. Vaak passeerden ze de dag door één keer per dag te eten. Nadat ze het nieuws hadden gehoord, werden ze naar het SLOPB-weeshuis gebracht en daar opgenomen.

Anik is erg blij om toelating te krijgen tot het college

Weeshuizen verschaffen hen met onderwijs voedsel sport Kansen recreatief Kansen en behoorlijk geneeskundig zorg. Zij zijn erg gelukkig dat de gelegenheid Aan Toevoegen toelating Aan de college na voorbijgaand de SSC met goed Resultaten heeft geweest geschapen. Zij zijn erg gelukkig Aan roepen Slopb hun thuis en uitdrukken hun oprecht liefde en Bedankt Aan SLOPB’s stichter onderwijsgevenden en directeur van de weeshuis.

Duurzame gezondheid en WatSan Ontwikkeling Project

Armoede veranderde de bron van veilig water:

Chan Bibi (65), echtgenoot Abdul Mannan. Unie- Dashpara, Ward No-01. Hij heeft een dochter genaamd Sharmeen (25). Het huis van Chan Bibi’s man bevindt zich in Nalua Union van Bagerganj Upazila. Chan Bibi’s man Mannan trouwde als tweede na de geboorte van haar dochter. Na haar huwelijk met Mannan verhuisde Chan Bibi naar het huis van haar vader in Baufal Upazila in het district Patuakhali, maar er werd geen spoor van Chan Bibi gevonden. Chan Bibi’s vader heeft ook geen inkomen.