SLOPB

Nieuwsbrief januari 2016

Download hier de nieuwsbrief in PDF formaat

INGRID MEMORIAL HOSPITAL (IMH)

Voorheen droeg de kliniek de naam “CMC”. Nadat de grondlegster van de kliniek Ingrid Weijters Spoor in 2013 aan kanker overleed heeft men als eerbetoon aan haar de naam gewijzigd in Ingrid Memorial Hospital.

De kliniek richt zich vooral op zwangere vrouwen en kinderen. Sinds september van dit jaar is een operatiekamer gerealiseerd waar keizersneden kunnen worden uitgevoerd. Sinds die tijd zijn daar rond 15 baby’s met de keizersnede ter wereld gekomen. De aanstaande moeders worden begeleid tijdens hun zwangerschap en krijgen voorlichting wat betreft de verzorging van hun baby. Ook worden postnatale check ups uitgevoerd.

Tot voor kort was kon de kliniek zichzelf bedruipen doordat van de patiënten een bijdrage wordt gevraagd. Een keizersnede kost omgerekend €15 dat meer is dan een gemiddeld maandinkomen. Helaas zijn de inkomsten niet voldoende om de kliniek naar behoren te laten functioneren. SLOPB is dan ook naarstig op zoek naar donateurs die dit project willen ondersteunen.

WEESHUIZEN PROJECT (Nell & William homes)

Op dit moment wonen 15 meisjes in het meisjesweeshuis en 12 jongens in het jongensweeshuis. Hier ontvangen zij onderdak, voedsel, kleding, gezondheidszorg en een opleiding. Alle kinderen gaan naar school en gaan naar verschillende klassen waarbij de ouderen de jongeren helpen bij wanneer het nodig is bij het huiswerk.

De Bengaalse overheid voorziet de kinderen op de basisschool van de leerboeken, wanneer er extra boeken nodig zijn worden die door SLOPB gefinancierd. De kinderen kunnen omgaan met de computer waarvan SLOPB er enkele beschikbaar kan stellen. De kinderen helpen in de tuin en visvijver die bij de weeshuizen horen.

Ook aan ontspanning en sociale vaardigheden wordt aandacht besteed met af en toe een uitstapje dat meestal door donateurs wordt bekostigd.

EPIA PROJECT

SLOPB Bangladesh project voor ondersteuning van de arme bevolking door middel van geïntegreerde landbouw. Het project startte in 2008 met de financiële steun van ICCO Nederland, Nutreco Nederland en de groep Bakker & Friends en bestaat uit het voeren van kippenfarms en viskwekerijen.

Nutreco was en is betrokken bij de technische ondersteuning van het project. Naast de financiële ondersteuning krijgen (aanstaande) boeren instructies betreffende het onderhouden van het bedrijf met de bedoeling dat er een inkomen kan worden gegenereerd. De boeren betrekken het kippenvoer, visvoer, medicijnen en overige benodigdheden van EON een dochterbedrijf van Nutreco in Bangladesh. Het microkrediet project is in het EPIA project geïntegreerd met de bedoeling dat de boeren op termijn onafhankelijk kunnen draaien en winst kunnen maken.

De onderdelen die gerealiseerd worden:

  • 59 boeren als regulaire klanten van het EPIA project voor de aankoop van kippenvoer, kuikens en medicijnen
  • Het stimuleren van verkoop aan klanten
  • Het werven van nieuwe klanten
  • Technische ondersteuning voor 300 potentiele nieuwe boeren

WATER EN SANITATIE PROJECT

Middels dit project wordt in de omgeving van SLOPB Bangladesh gewerkt aan duurzame gezondheid van de arme bevolking. De streek omvat de plaatsen Bauphal, Daspara,Nazirpur en Nowmala. Ongeveer 150.000 mensen profiteren hiervan. In samenwerking met SIMAVI en de Max Foundation is er veel gerealiseerd. Door (op 300 mtr. diepte) schoon water op te pompen wordt het sterftecijfer vooral van kinderen teruggedrongen.

De grootste doodsoorzaak is nog altijd diarree! Ook wordt de bevolking getraind om op de juiste manier om te gaan met schoon drinkwater, denk hierbij aan koken, wassen en toiletgang.

FELLOWSHIP PROJECT (vervolgonderwijs weeskinderen)

In dit fellowship programma zijn 20 kinderen, die hun middelbare opleiding in Bauphal hebben afgerond, verhuisd naar Dhaka of anderen plaatsen om een technische studie te voltooien. In Bauphal is het niet mogelijk hun studie voort te zetten.

In het studiejaar 2015 (januari tot en met juni) zijn 2 jongens en twee meisjes toegelaten tot het vervolgonderwijs. De jongens slaagde voor hun diploma en lopen stage met het doel een vaste baan te vinden. Helaas hebben de meisjes het diploma niet gehaald maar zullen het volgende jaar een nieuwe poging ondernemen.

Op dit moment werken 4 meisjes en 1 jongen in verschillende ziekenhuizen in diverse plaatsen.

Tijdens de schoolvakanties keren de studenten terug naar de weeshuizen in Bauphal, zij ondersteunen en onderwijzen de aanstaande nieuwe studenten. Ook verzorgen zij culturele activiteiten tot groot plezier van allen.

MICRO KREDIET PROJECT

SLOPB startte dit project in 1997 met als doel de armste bevolking projectjes te laten opstarten waardoor een basisinkomen gegenereerd kan worden. Ook wordt door dit project het sociale wij-gevoel gestimuleerd dat goed is voor de mensen in kwestie en de gemeenschap. De mensen worden ook technisch ondersteund.

Vooral kleine agrarische bedrijven en hier en daar een winkeltje kunnen dankzij dit project worden gerealiseerd.